Justiție

Organizaţiile neguvernamentale cer anularea taxei de stat pentru cererile în instanţa de contencios administrativ. „Afectează părţile vulnerabile”

news5 big
Avatar for Julieta Savitchi

Mai multe organizaţii neguvernamentale de drept au lansat un apel către autorităţi în care solicită anularea taxei de stat pentru examinarea plângerilor în instanţa de contencios administrativ.

Pentru a contesta în justiție acțiunile administrative ilegale ale autorităților publice, cetățenii si mediul de afaceri trebuie deja să plătească statului atunci când tot statul le încalcă drepturile, susţin semnatarii. Altminteri, cererile justițiabililor împotriva abuzurilor comise de puterea publică vor rămâne neexaminate.

Pe de altă parte, Legea taxei de stat scutește autoritățile administrației publice de taxa de stat și de taxa de timbru la înaintarea acțiunilor și la contestarea hotărârilor instanțelor de judecată, inclusiv în cauzele examinate în procedură de contencios administrativ, chiar și în căile de atac, indiferent de calitatea lor procesuală.

Chiar dacă pierd procesul, rămâne neclar dacă autoritățile publice vor fi ținute să compenseze aceste taxe persoanelor care au câștigat procesul sau vor rămâne exonerate în continuare de la plata lor.

Semnatarii apelului susţin că taxele de stat afectează, în primul rând, persoanele vulnerabile, îngrădindu-le astfel dreptul la justiţie.

„Un pensionar care primește o pensie de 5.000 lei și solicită instanței obligarea autorităților să-i indexeze pensia la rata inflației de 30% sau cu 1.500 lei lunar, cu cât nu i-a fost indexată pensia timp de 2 ani, va achita taxe de la 1.890 lei doar pentru judecata în prima instanță. O persoană căreia autoritățile publice i-au cauzat un prejudiciu material sau moral de 100.000 lei va trebui să achite în justiție taxe de 8.887 lei pentru toate cele trei nivele de jurisdicție, fără a lua în calcul alte cheltuieli de judecată. Dacă AIPA refuză unui fermier acordarea subvenției de 3.000.000 lei, pentru a contesta și obliga AIPA să-i acorde subvenția, fermierul va fi nevoit să achite în judecată taxe de la 75.730 lei până la 193.201 lei”, au argumentat autorii apeluluui.

Despre autor

Avatar for Julieta Savitchi

Julieta Savitchi

Lasă un comentariu