Justiție

VIDEO// Fuga în urma concursului. Procurorul Toderiţă rămâne fără funcţia de şef al Oficiului Centru al Procuraturii Chişinău

Deepin Screenshot select area 20230408232351
Avatar for Julieta Savitchi

Procurorul Veaceslav Toderiţă se va mulţumi, deocamdată cu funcţia de şef-adjunct al Oficiului Centru al Procuraturii Chşinău. Curtea de Apel a respins plângerea depusă de omul legii împotriva deciziei Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), prin care i-a fost îngrădită participarea la concurs.

În motivarea acțiunii, procurorul Toderiţă a indicat că, prin ordinul Procurorului General din 28.06.2022, a fost numit în funcția de procuror adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef-adjunct al Oficiului Centru. Începând cu 27.02.2020 până la 28.06.2022, adică o perioadă de 2 ani și 4 luni, a deținut interimatul funcţiei respective.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-114/2022 din 17.06.2022, cu privire la anunțarea concursurilor pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror conducător, urmare a constatării mai multor funcții vacanțe de conducători a subdiviziunilor ale Procuraturii Generale și a procuraturilor teritoriale, s-a hotărât anunțarea concursului între procurorii ce se vor înscrie până la data de 01.08.2022, inclusiv, în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista procurorilor care solicită numirea în funcția de procuror-șef sau de adjunct al procurorului-șef, pentru suplinirea mai multor funcții, inclusiv și cea de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef al Oficiului Centru.

La 20.06.2022, ca urmare a Hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor din 17.06.2022, pe site-ul oficial al CSP a fost publicat și anunțul privind inițierea concursului cu pricina.

La 05.08.2022, la expirarea termenului limită anunțat pentru înscriere la concurs, prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-163/2022, s-a hotărât transmiterea Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare conform criteriilor stabilite, cererile și dosarele mai multor procurori, de participare la concursul pentru ocuparea funcției vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef al Oficiului Centru.

Veaceslav Toderiţă a invocat că la etapa respectivă nu a avut suficient timp pentru perfectarea actelor necesare de a se înregistra concurs, deoarece perioada desfășurării acestuia a coincis cu perioada în care a fost în concediu anual de odihnă, precum și din alte motive personale nu a aplicat la concurs.

Astfel, concursul demarat la 05.08.2022, pentru ocuparea funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef al Oficiului Centru, urma să se desfășoare fără participarea sa.

Pe de altă parte, acuzatorul a invocat că Regulamentul privind desfășurarea unor astfel de proceduri prevede un termen expres, de 3 luni, oferit Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor pentru examinarea oricăror subiecte, inclusiv și cel vizat de evaluare a candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacanțe, termen limită care nu poate fi prelungit.

La 04.11.2022, prin Hotărârea nr.2-94/2022, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, la expirarea termenului de 3 luni, invocând imposibilitatea convocării și desfășurării ședințelor pentru evaluarea candidaţilor, a dispus restituirea cererilor și dosarelor și a solicitat Consiliului Superior al Procurorilor, inițierea repetată a etapei de recepționare a cererilor în cadrul concursurilor, inclusiv și cel pentru ocuparea funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef al Oficiului Centru.

La 17.11.2022, CSP a emis Hotărârea nr.l- 254/2022, prin care s-a dispus transmiterea repetată Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare, în cadrul concursurilor anunțate prin Hotărârea nr.1-114/2022 din 17.06.2022, pentru suplinirea unor funcții administrative vacanțe. procuror conducător, cererile și dosarele

Din datele publicate pe site-ul oficial al Procuraturii, cât și cel al Consiliului Superior al Procurorilor, unii procurori din lista celora care au aplicat la concurs, în acest au fost numiți în alte funcții administrative, deci situația lor s-a schimbat și nu mai este actuală. Totodată, când a devenit cunoscut faptul că concursul care urma să aibă loc pentru ocuparea funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef al Oficiului Centru a eșuat, au apărut alți candidați, printre care și Veaceslav Toderiţă.

Acuzatorul a declarat în instanţă că se află în situația când prin actele administrative ale Consiliului Superior al Procurorilor unor procurori eligibili și doritori de a candida pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul sistemului Procuraturii le sunt limitate aceste oportunități de dezvoltare în carieră și mobilitate profesională.

Curtea de Aoel Chişinău a respins plângerea lui Toderiţă, ivocând că Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor din 17 noiembrie 2022 nu constituie în sine act administrativ individual potrivit art.10 Cod administrativ, ci este o operațiune administrativă emisă în scopul desfășurării și organizării concursului la funcţia de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii municipiului Chișinău, şef al Oficiului Centru, care nu produce prin sine însăși efecte juridice și anume nu conduce la desemnarea persoanei în funcție, dar pune în mișcare o procedură de concurs, ce urmează a fi parcursă pentru selectarea unui candidat.

Veaceslav Toderiţă a declarat pentru Crime Moldova că urmează să decidă dacă va contesta hotţrârea Curţii de Apel Chişinău.

Despre autor

Avatar for Julieta Savitchi

Julieta Savitchi